All Retail
Опубліковано

Бізнес-аналітика як дієвий інструмент у ритейлі

В основі цифрової трансформації бізнесу лежать рішення з урахуванням бізнес-аналізу. Вихідні дані не впливають на продаж безпосередньо, але потрібно вміти правильно ними розпоряджатися. Як стратегічний аналіз та проєктування рішень впливають на розвиток компанії?

Роздрібна торгівля належить до тієї сфери діяльності, де велика кількість неструктуризованої інформації та невпорядкованих даних накопичується щогодини: асортимент товарів, перелік транзакцій, складські та торгові приміщення, запити покупців, зміни на ринку та акції конкурентів. Бізнес аналітик у ритейлі може полегшити завдання збирати та опрацьовувати нові дані, опираючись на стратегічний аналіз та розрахунки.

Завдання, які вирішує бізнес-аналіз:

  • аналітичні дані: розрахунок заданих показників і статистичних характеристик;
  • data mining: збір даних з різних джерел та їх аналіз;
  • проєктування рішень: підготовка документації, створення прототипів та візуалізацій;
  • управління продуктом: комунікація з членами команди та оптимізація їх діяльності;

Завдяки швидкому та ефективному вирішенню цих завдань за допомогою бізнес-аналітика, бізнесу вдається успішно моделювати асортимент, ціноутворення та ін.

Бізнес-аналітик: компетенції та обов’язки

Ефективність діяльності бізнес-аналітика можна простежити у проєктах, які він веде. Професіонал оперує всіма суміжними даними та вміє їх гармонійно комбінувати. Набути всіх компетентностей можуть допомогти курси IAMPM.

Наприклад, якщо торговий оператор спостерігає падіння купівельної активності, то бізнес-аналітик підбирає інструменти прогнозування, щоб знизити обсяг складських запасів та, відповідно, знизити витрати на зберігання. Це покращить економіку компанії чи окремого ритейлера. Наступне, що можна запропонувати бізнес-аналітик, — спрогнозувати поведінку споживачів на локальному ринку та ранжувати ніші щодо падіння попиту: виділити сфери, де попит падає сильно, а де не суттєво.

Як показує практика провідних компаній роздрібної торгівлі, прогнозування попиту, проведення рекламних кампаній, формування індивідуальних пропозицій й програм лояльності для клієнтів неможливі без використання бізнес-аналізу. Робота бізнес-аналітика у компанії зводить до мінімуму час на розрахунок звітних показників, підвищує достовірність аналітичних даних та своєчасне реагування на зміни ринку.

Через соціальні мережі

або

Через соціальні мережі

або