All Retail
Опубліковано

Багаторівнева система контролю якості продуктів. Як справляється food-ритейл?

У сучасному світі, коли вибір споживачів стає більш свідомим, контроль якості продуктів стає неодмінною умовою успіху для будь-якої роздрібної мережі.
Договори, законодавчі вимоги та експлуатаційні дозволи — складні елементи великої системи контролю якості. І кожен ритейлер має свої напрацювання та команду, яка займається контролем якості продуктів. Про підходи до забезпечення найвищих стандартів якості для споживачів у мережі ЕКО МАРКЕТ розповіла Надія Підлісна, директор департаменту з якості.

Надія Підлісна, директор департаменту з якості мережі ЕКО МАРКЕТ

Розкажіть, який Департамент і скільки людей залучено в ЕКО МАРКЕТ для контролю якості продуктів, що продаються?

Основну функцію з контролю якості продуктів в ЕКО МАРКЕТ виконує наш Департамент з якості. Наразі в ньому працює 17 людей. Також до процесу з контролю якості продуктів, окрім нашого департаменту, залучено сотні працівників – це колеги на розподільчих центрах (РЦ) та магазинах. Це багаторівнева система, яка забезпечує постійний контроль якості на різних етапах: вхідний контроль, зберігання, реалізація.

Як відбувається цей процес?

З постачальником чи виробником попередньо укладаються договори на постачання продуктів, в яких, в тому числі встановлюються вимоги щодо їх якості. Кожен продукт виробляється відповідно до певного стандарту, де встановлені вимоги до його якості, пакування, маркування, умов зберігання тощо.

Продукція від постачальників надходить як на РЦ, так і напряму в магазини. Вхідний контроль якості товару на РЦ здійснюють працівники нашого департаменту, вхідний контроль товару, що надходить в магазини, здійснюють компетентні працівники маркетів згідно з чинними стандартами та процедурами впровадженої у нас Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

Ми розробили процедури, програми, інструкції щодо послідовності дій з невідповідною продукцією, вимоги до прийому та зберігання товару, особистої гігієни працівників, санітарно-гігієнічних заходів, виконання технологічних процесів, поводження з відходами, використання миючих та дезінфікуючих засобів. Ця сукупність нормативів націлена на покращення процесів, послуг, санітарного стану магазинів.

Якість продуктів при зберіганні та реалізації контролює персонал магазину на постійній основі, а періодичний контроль здійснюють працівники департаменту з якості. Такий підхід сприяє забезпеченню якості продуктів та направлений на задоволення потреб наших покупців.

Які критерії Ви використовуєте для оцінки якості продуктів, які надходять на склад та потрапляють на полиці? Чи є при цьому спеціальні вимоги для постачальників та виробників?

×

Через соціальні мережі

або

Через соціальні мережі

або